Aktuellt

Generation Pep verkar för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv

Generation Peps vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt...
31 januari 2018

Swedish Foundation’s Starting Grant till Andreas Dahlin

Andreas är verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och institutionen för Kemi och kemiteknik. Hans forskning rör sig inom området bionanoteknologi....
24 januari 2018

Ny artikel – Future Earth, ett globalt intititiv för en hållbar värld

Till artikeln om Future Earth
22 december 2017

Målet är att få upp vetenskap på beslutsfattarnas bord

Den 13 november 2017 sammanträdde FNs ramkonvention för klimatförändring, UNFCCC, i Bonn. Dess chefssekreterare Patricia Espinosa kunde här lägga fram...
22 december 2017
Nästa sida