Aktuellt

Ny artikel – Future Earth, ett globalt intititiv för en hållbar värld

Till artikeln om Future Earth
22 december 2017

Målet är att få upp vetenskap på beslutsfattarnas bord

Den 13 november 2017 sammanträdde FNs ramkonvention för klimatförändring, UNFCCC, i Bonn. Dess chefssekreterare Patricia Espinosa kunde här lägga fram...
22 december 2017

Beviljade anslag höst 2017

19 oktober 2017

På väg mot bättre fungerande KBT

Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar bra för en rad olika tillstånd, som depression, fobier, tvångssyndrom och sömnstörningar. Ett sätt...
2 augusti 2017
Tidigare sida Nästa sida