Aktuellt

Ny artikel: Pusselbitar i kampen mot antibiotikaresistens

Till artikeln
19 juni 2018

Nya angreppssätt för att mota multiresistenta bakterier

Användningen av antibiotika ökar i världen. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, har forskare studerat försäljningsstatistik i...
19 juni 2018

Generation Pep verkar för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv

Generation Peps vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt...
31 januari 2018

Swedish Foundation’s Starting Grant till Andreas Dahlin

Andreas är verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och institutionen för Kemi och kemiteknik. Hans forskning rör sig inom området bionanoteknologi....
24 januari 2018
Tidigare sida Nästa sida