Artiklar

Han utvecklar teknik för mer tillgänglig diagnostik

När de första mikroskopen togs fram under 1600-talet öppnade möjligheten att förstora en helt ny värld av möjligheter för läkare...
19 juni 2018

Nya angreppssätt för att mota multiresistenta bakterier

Användningen av antibiotika ökar i världen. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, har forskare studerat försäljningsstatistik i...
19 juni 2018

Målet är att få upp vetenskap på beslutsfattarnas bord

Den 13 november 2017 sammanträdde FNs ramkonvention för klimatförändring, UNFCCC, i Bonn. Dess chefssekreterare Patricia Espinosa kunde här lägga fram...
22 december 2017

På väg mot bättre fungerande KBT

Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar bra för en rad olika tillstånd, som depression, fobier, tvångssyndrom och sömnstörningar. Ett sätt...
2 augusti 2017
Nästa sida