Artiklar

Målet är att få upp vetenskap på beslutsfattarnas bord

Den 13 november 2017 sammanträdde FNs ramkonvention för klimatförändring, UNFCCC, i Bonn. Dess chefssekreterare Patricia Espinosa kunde här lägga fram...
22 december 2017

På väg mot bättre fungerande KBT

Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, fungerar bra för en rad olika tillstånd, som depression, fobier, tvångssyndrom och sömnstörningar. Ett sätt...
2 augusti 2017

Electra kartlägger svåråtkomliga delar av Östersjön

Östersjöcentrum vid Stockholms universitet har som uppdrag att synliggöra den marina forskning och utbildning som sker vid universitetet och stödja...
4 juli 2017

Nyskapande nanoteknologi för bättre cancerdiagnostik

Trots de stora framgångarna inom cancerfältet de senaste decennierna finns cancerformer som fortfarande är svåra att både diagnosticera och behandla....
29 maj 2017
Tidigare sida Nästa sida