Artiklar

Rolf Luft Centrum för diabetesforskning

Ett viktigt steg för att kunna bota en sjukdom, är att förstå den. Per-Olof berättar om hur hans forskargrupp arbetar...
28 februari 2014

Östersjöcentrum

”Östersjöcentrum är en samlande kraft för den breda forskningen vid universitetet där vi fungerar som en länk mellan forskning och...
26 februari 2014

Mentor

”Mentors huvudsyfte är att vara en drogförebyggande organisation. Vi strävar efter att ge ungdomar en stärkt självkänsla och framtidstro så...
26 februari 2014

Handelshögskolan i Stockholm

”I slutet av 1990-talet gjordes en satsning för att utveckla entreprenörskap. Anledningen var insikten att de flesta av Handels studenter...
26 februari 2014
Tidigare sida