Ändrade ansökningsdatum – Change of application dates

Stiftelsen har fram till nu haft två ansökningsomgångar per år för alla ändamålsområden. Under det närmaste året ändras detta till ett ansökningstillfälle per år med olika datum för stiftelsens områden. -The Foundation has up until now had two application deadlines per year for all its interest areas. Within the next year the application opportunities will be restricted to one per year with different deadlines for different areas.

Nästa ansökningsdatum för område Vetenskap & Forskning (inom främst medicin, vård, livsvetensper) blir som tidigare annonserat 28/4-2017. Ansökningsomgången därefter kommer att ha sista ansökningsdag 28/4-2018.

Områdena Undervisning & Utbildning och Barns & Ungdomars utveckling kan sökas nästa gång 28/4-2017, därefter 28/10-2017. Under 2018 söks medel för projekt på dessa båda områden till 28/10.

 

The next application deadline in the area Science & Research (primarily within medicine, care, life science) will as previously announced be 28/4-2017. The next opportunity thereafter for this area will be 28/4-2018.

The areas Tuition & Education and Development of Children & Young people can be submitted for the deadline 28/4-2017 followed by 28/10-2017. In 2018, the application deadline for these two areas will be October 28th.

Till fler nyheter

Projekt