Beviljade anslag höst 2017

Höstens beviljmingar av forskningsprojekt finns nu publicerade här under Vetenskaplig Forskning, 2017.

Till fler nyheter

Projekt