Förlängd ansökningstid/extended application deadline – 30/4

Stiftelsens hemsida har haft stora driftstörningar 25-26/4. The foundation web site has had substantial technical problems April 25th-26th.  

Stiftelsens hemsida har haft stora driftstörningar 25-26/4. Vi beklagar det besvär detta har orsakat den som vill söka forskningsmedel hos stiftelsen med ordinarie sista ansökningsdag 28/4. För att underlätta för den som önskar söka medel senareläggs sista ansökningsdag till tisdag 30/4, 2019.

Ansökningar accepteras fram till midnatt 30/4. Vänligen notera att frågor angående ansökningar besvaras fram till kl 14.00, tis den 30:e.

Kontakt: info@feps.se

 

The foundation web site has had substantial technical problems April 25-26th. We are sorry for the inconvenience this has caused applicants of research funding. To ease the pressure for applicants, the application deadline is extended to Tuesday April 30th, 2019.

Applications will be accepted until midnight April 30th. Please note that questions regarding applications will only be answered until 2 pm, Tue 30th.

Contact: info@feps.se

Till fler nyheter

Projekt