Artikel: Diagnostik på avstånd

Användning av olika former av digitaliserad patientdata gör det möjligt också för patienter som bor långt från specialiserad sjukvård att få tillgång till specialistläkares expertis.

Den digitala informationen har också fördelen att den lätt kan delas och analyseras av flera experter eller med hjälp av artificiell intelligens, AI. Professor Johan Lundin och kollegor har utvecklat ett mobilt, digitalt mikroskop som ska användas för att screena för cancer och infektionssjukdomar på distans.

Läs mer

Till fler nyheter

Projekt