Ny artikel – Kan artificiell intelligens förbättra KBT?

Vid psykologisk behandling är det ofta först efter avslut som det går att säga om en behandlingsstrategi fungerat eller inte. I ett nytt projekt undersöker forskare om lärande maskiner kan användas för att tidigt säga om intenetbaserad kognitiv beteendeterapi fungerar för en patient.

I projektet samlar man information ifrån tidigare IKBT-patienter och låter datorn leta efter mönster som ger en fingervisning om behandlingen fungerar eller inte.

Vidare till artikeln

Till fler nyheter

Projekt