Ny artikel: Nya strategier för optimal läkemedelsbehandling av sjuka barn

Svårt sjuka barn behöver precis som vuxna få läkemedel i rätt doser och beredningsformer som frisläpper läkemedlet på ett så optimalt vis som möjligt.   

Christel Bergströms forskargrupp arbetar med olika tillvägagångssätt för att kunna skräddarsy läkedelsbehandling för olika patientgrupper. Det handlar både om att undersöka nya material som bärare av läkemedel men också om individanpassade doser som med hjälp av 3D-teknik kan bli en klinisk möjlighet.

Till artikeln

Till fler nyheter

Projekt