Ny artikel – Nyskapande metoder och samarbeten för hållbar användning av naturresurser

För första gången är vi människor en global aktör som är med och påverkar jordens framtid, på gott och ont. För att förstå, kartlägga och värdera denna påverkan behövs nya, vetenskapliga angreppssätt.

Till artikeln ”Hon synliggör de ekonomiska aktörer som påverkar miljön”

Till fler nyheter

Projekt