Ny artikel: Partnerskap för framtidens innovationer och entreprenörskap

I samarbeten mellan Kungliga Tekniska Högskolan och fyra afrikanska universitet möts studenter för att tillsammans lösa konkreta hållbarhetsfrågor.

En grundläggande del i projektet är att de innovationer som skapas ska bidra till global hållbarhet. Ingenjörsstudenter från de olika lärosätena försöker tillsammans lösa lokala hållbarhetsproblem i det land där respektive utmaningsdrivna kurser ges.

Till artikeln

 

Till fler nyheter

Projekt