Ny artikel: Pusselbitar i kampen mot antibiotikaresistens

Två forskare har fått anslag för att på olika vis arbeta mot spridningen av multiresistenta bakterier. Tor Ny vill stärka kroppens eget försvar, medan Fredrik Westerlund siktar mot snabb identifiering av resistensgener.  

Till artikeln

Till fler nyheter

Projekt