Swedish Foundation’s Starting Grant till Andreas Dahlin

Andreas Dahlin får finansiering för projektet ”Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers”

Andreas är verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och institutionen för Kemi och kemiteknik. Hans forskning rör sig inom området bionanoteknologi. Målet med projektet är att med hjälp av nya nanostrukturer utveckla en metod för att studera proteinmolekyler en i taget. Med metoden hoppas forskarna få mer information om biologiska molekylers struktur och funktion.

Finansieringen sker inom ramen för stiftelsesamrabetet Swedish Foundation’s Starting Grant. Läs mer om projekten och samarbetet här och här.

Till fler nyheter

Projekt