Projekt som vi stöder

Ett urval av de mottagare som erhållit donationer från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Donationernas storlek skiljer sig åt mellan respektive projekt. Allt från mindre belopp till omfattande donationer som uppgår till flera hundra miljoner kronor.

Vetenskaplig forskning

 • Karolinska Institutet

  Aula

  Rolf Luft Centrum, diabetesforskning

  Magnetkamera

  Forskning om pälsallergi

  Forskning om vårdrelaterade infektioner

  Cancerforskning

 • Kungliga Tekniska högskolan

  Säkrare röntgenbilder av barn

 • Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Cellforskning

 • Ersta diakoni

  Forskning om mag- och tarmsjukdomar

  Palliativ forskning

 • Kungliga Vetenskapsakademin

  Stöder framväxten av en ny generation unga ekonomer inom global förändring och bärkraftig utveckling

 • Umeå universitet

  Medicinsk forskning om nervsjukdomar

 • 2016

  Joan Yuan | Lunds Universitet | 15 mkr | 5 år | Swedish Foundations' Starting Grant

  "High Resolution Mapping of Fetal and Adult C Cell Fates During Ontogeny"

  Mer om projektet 

   

  Henrik Grönberg | Karolinska Institutet | 28 mkr | 3 år

  "The Individualized Prostate Cancer Diagnosis Pipeline"

   

  Lars H. Lund | Karolinska Institutet | 10 mkr | 3 år

  "A Platform for and Conduct of the first Registry-Randomized Clinical Trial in Heart Failure: The Spironolactone Initiation Registry Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (SPIRRIT-HFPEF)"

   

  Viktor Kaldo | Karolinska Institutet | 4,2 mkr | 2 år

  "Att använda lärande maskiner som belutsstöd i internet-baserad kognitiv beteendeterapi"

   

   

Undervisning & utbildning

 • SSES

  Utbildning i entreprenörskap för studenter från KTH, KI, SU, Handelshögskolan och Konstfack.

 • Handelshögskolan

  Forskning och utbildning inom bl.a. entreprenörskap

 • Stockholms universitet

  Forskning och utbildning inom ämnet modevetenskap

  Forskningsfartyg i Östersjön

 • Kungliga Musikhögskolan

  Konsertsal

 • Ung företagsamhet

  Främja företagsamhet i gymnasieskolorna

 • Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg

  Årligt återkommande arrangemang i Göteborg

 • Kungliga Tekniska högskolan

  Clinical Innovation Fellowships, en medicinteknisk innovationsmiljö för studenter

Barns & ungdomars utveckling

 • Mentor

  Mentorskap till ungdomar och föräldrar

 • Fryshuset

  Fryshusandan. Ungdomsprojekt med inriktning på entreprenörskap

 • SOS Barnbyar

  Stöd till byggandet av en barnby i Ukraina

 • Solvatten

  Vattenrening i flyktingläger i Kenya

 • World Childhood Foundation

  Stöd av World Chilhood Foundations arbete