Artiklar

Bättre behandling mot spridda melanom

Ungefär 4 000 personer får varje år diagnosen malignt melanom. Dessa uppstår oftast i huden, vilket gör att de kan...
12 juni 2020

Hon vill förstå tarmens immunsystem

Ungefär en procent av alla svenskar lider av inflammatorisk tarmsjukdom, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa kallas med ett...
23 april 2020

Bättre vaccin kan skydda mot barnsmitta

Bakterier av arten Streptococcus pneumoniae, eller pneumokocker som de kallas i dagligt tal, är vanliga och bidrar till en stor...
6 december 2019

Han vill bota diabetes med stamceller

Diabetes typ-1 beror på att insulinproduktion fallerar, på grund av att kroppens immunförsvar felaktigt attackerar de insulintillverkande beta-cellerna i bukspottkörteln....
8 oktober 2019
Nästa sida