2017

Lars Larsson | Karolinska Institutet | 6 mkr | 3 år

”Acquired muscle paralysis in intensive care unit patients: Mechanisms, diagnosis/monitoring and treatment”

 

Jonas Nilsson | Göteborgs Universitet | 9 mkr | 3 år

”Mot bättre behandlingar för malignt melanom i hud och ögon”

 

Fredrik Westerlund | Chalmers Tekniska Högskola | 6,4 mkr | 2 år

”A novel ultrafast method for detecting multiresistant bacteria in intensive care units”

Mer om projektet på stiftelsens hemsida

 

Rikard Holmdahl |Karolinska Institutet | 9 mkr | 3 år

”Developing a vaccine against rheumatoid arthiritis”

 

Edwin Jager | Linköpings Universitet | 9 mkr | 3 år

”Textile actuators for wearable assistive devices”

 

Thomas Borén | Umeå Universitet | 9 mkr | 3 år

”Sweet interactions” in translational medicine as applied to passive immunotherapy against gastric cancer

mer om projektet på universitetets hemsida

 

Per-Ola Carlsson | Uppsala Universitet | 9 mkr | 3 år

”Translational studies of insulin-secreting cells derived from induced pluripotent stem cells” 

 

Christel Bergström | Uppsala Universitet | 7,5 mkr | 3 år

”Individualiserade läkemedel för behandling av svårt sjuka barn”

Mer om projektet

 

Johan Lundin | Karolinska Institutet | 6 mkr | 3 år

”Patientnära disgnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens”

Mer om projektet på stiftelsens hemsida

 

Tor Ny | Umeå Universitet | 6 mkr | 3 år

”Plasminogen: a novel pro-inflammatory drug to combat infections by antibiotic-resistant bacteria”

Mer om projektet på stiftelsens hemsida

Mer om projektet på universitetets hemsida

 

Janne Lehtiö | Karolinska Institutet | 7,5 mkr | 3 år

”Development of novel immunotherapies by proteogenomics neoantigen discovery”

Om gruppens forskning på lärosätets hemsida

Andreas Dahlin |Chalmers Tekniska Högskola | 15 mkr | 5 år |

Swedish Foundations’ Starting Grant

”Single molecule analysis in nanoscale reaction chambers”

Mer om Swedish Foundations’ Starting Grant och projektet