Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Fryshuset startades för 30 år sedan (1984) och erbjöd unga en fristad där de kunde åka skateboard, spela basket och repa i musiklokaler. Sedan dess har det gått framåt och verksamheten jobbar ständigt hårt för att vara relevant för ungdomar. Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset, berättar om deras arbete.

”Fryshuset är framför allt en mötesplats där människor som vanligtvis inte möts gör det. Och det i övertygelsen att fördomar inte överlever på så sätt. En del säger att Fryshuset är en organisation, men jag skulle säga att vi mer är en idé som bygger på att alla kan lyckas med hjälp av rätt förebilder och rätt stöd. Vår vision är att göra det möjligt för alla unga att genom sina passioner förändra världen.”

Vidare berättar Johan om vad det är som har gjort Fryshuset så framgångsrikt. ”Vår framgång ligger i att vi har samlat flera intressen, eller subkulturer, på en och samma plats. Redan i början när basket, skateboard och musik hamnade under samma tak märktes det att saker hände. Relationer och förståelse skapades, både mellan grupperna och mellan ungdomarna och de vuxna.”

Det är till följd av den nära kontakten och relationen med ungdomarna som Fryshuset har kunnat förnya sig genom åren. ”Vi har ständigt fortsatt att utveckla vår verksamhet och tagit tillvara på det ungdomar vill göra nu, vad som driver dem. Mycket har växt fram organiskt genom att vi pratat med dem, vilket vi kunnat göra just tack vare den här relationen som vi byggt upp. Vi tror nämligen inte att man kan hjälpa om man inte har en relation.”

Vi får unga att se sin egen potential

Johan fortsätter med att understryka vikten av att lyssna på ungdomarna och att sedan vara snabb med att agera. ”Det viktigaste är att lyssna och sedan göra. Många ungdomar har en syn att vuxna inte bryr sig, varför det är viktigt att när de väl berättar vad som betyder något för dem – att vi faktiskt tar till oss och genomför det. Annars tappas tilliten som vi har hos dem”, säger Johan Oljeqvist.

Med hjälp av Familjen Erling-Perssons Stiftelse har Fryshuset kunnat expandera och få ut sina värderingar i Sverige. ”Donationerna från Familjen Erling-Perssons Stiftelse har medfört att vi kunnat sprida våra metoder och vårt tänk och att vi kommit i kontakt med unga över hela Sverige. Första gången stiftelsen stödde oss var vi ute i hela Sverige och pratade med tre tusen ungdomar. Vi såg då att det fanns otroligt mycket potential bland dem – men de såg den inte alltid själva. Vi ville rikta in oss på dem och lyfta fram deras kreativitet eftersom utväxlingen blir så stor om vi kan hjälpa även de som inte tror de blir lyssnade på, så de blir en aktiv del av samhället”, berättar han.

Johan Oljeqvist är positiv inför framtiden och anser att det arbetet de bedriver på Fryshuset ger effekt i samhället. Vi fortsätter att växa hela tiden. Dessutom har vi blivit relevanta på ett nytt sätt i samhället då företag har börjat komma till oss och undrar hur man når och arbetar med exempelvis 90-talister. Jag tror att Fryshuset bidrar till en förflyttning av attityder i samhället. Genom att inkludera alla och skapa relationer mellan människor minskar fördomar och det gäller mellan subkulturer, etnicitet och vuxna. Något som i sin tur kommer att leda till ett mer tolerant samhälle.”