Yvonne Thunell, ordförande Mentor

Mentor startades i mitten av 1990-talet och var inledningsvis en insamlingsorganisation som delade ut pengar till olika projekt. Idag är det en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar mellan 13–17 år. Yvonne Thunell, ordförande Mentor Sverige, berättar om verksamheten.

”Mentors huvudsyfte är att vara en drogförebyggande organisation. Vi strävar efter att ge ungdomar en stärkt självkänsla och framtidstro så att de väljer bort droger och våld från sin tillvaro.”

Enligt Yvonne arbetar de med en positiv metod istället för att försöka skrämma bort ungdomarna från droger, något som istället kan skapa nyfikenhet. ”Vi måste stärka den positiva synen. Det bästa sättet för att få någon att välja bort droger är att få den att tycka om sig själv. En god framtidstro är nyckeln i varje människas liv eftersom det resulterar i bra och sunda beslut för en själv.”

Vidare berättar hon att det är många ungdomar som behöver stöd, men att det oftast ska ha gått relativt långt innan de får kvalificerad hjälp från socialtjänsten. Mentor kommer in innan dess i form av en förebyggande organisation. ”Mentor vänder man sig till när man behöver någon att prata med och få stöd av i vardagen – något som kan ge stor effekt vidare i livet. Förutom att det är en speciell ålder, där man utsätter sig för fara, så känner sig många ungdomar ensamma. Och då är det bra att kunna ha en vuxen förebild som hjälper och som finns där för att lyssna. Många ungdomar känner stor osäkerhet och oro inför framtiden. Dessutom känner många utanförskap och behöver mer stöd av vuxna än de får idag.”

Vi får unga att tycka om sig själva

Mentor ger inte bara stöd till ungdomar, utan fokuserar dessutom på tonårsföräldrar som behöver råd eller prata ut om de utmaningar som finns i hemmet. ”Föräldraprogrammet startades till följd av att vi märkte att det fanns behov även hos tonårsföräldrar att få stöd. När barnen är små är det enklare att prata om att barnet kanske inte kunnat sova en natt men när de kommer upp i tonåren och ens barn har snattat istället, då blir det mycket känsligare. Vi har föräldrar som inte vet vart det ska vända sig. Vi erbjuder då stöd och försöker att ge mer självkänsla och öka kommunikationen”, säger Yvonne.

Det är tack vare donationer från bland annat Familjen Erling-Perssons Stiftelse som arbetet har varit möjligt, berättar hon. ”Vi samarbetar i huvudsak med näringslivet som är avgörande för att förmedla framtidstro till ungdomar. Många av Sveriges största företag ger ovärderligt stöd till vår verksamhet. Förebyggande arbete för ungdomar kommer alltid att behövas. Barn och ungdomar är en sårbar grupp i samhället och vi måste alla hjälpas åt, även företag.”

Mentor har uppnått goda resultat med sitt arbete.

”Hittills har över 100 000 ungdomar deltagit i Mentors program. Vårt arbete märks extra mycket i utsatta områden. Exempelvis har lärare berättat att elevernas betyg har förbättrats. Dessutom är de väldigt skönt att höra att 89 procent av de som genomgått vårt mentorprogram tycker att de fått en ökad självkänsla, och att det är 92 procent som rekommenderar Mentor till en vän. Detta är effekten av stöd från en vuxen som lyssnar, stärker och berömmer. Det är styrkan i mentorskapet.”