Karl-Olof Hammarkvist, Rektor på Handelshögskolan

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) har en stark koppling till det svenska näringslivet och utbildar elever inom entreprenörskap. Karl-Olof Hammarkvist, Handelshögskolans rektor, berättar hur deras arbete går till och hur det började, och vad det har gett för resultat.

”I slutet av 1990-talet gjordes en satsning för att utveckla entreprenörskap. Anledningen var insikten att de flesta av Handels studenter gick direkt till storföretag”, berättar Karl-Olof och fortsätter: ”Under denna tid var det även en stor diskussion i Sverige kring att vi behövde fler nystartade företag, som i framtiden kunde bli de nya storföretagen. Och det är en diskussion som fortfarande förs bland politiker med jämna mellanrum – hur ska vi få fler företag startade?”

Till följd av detta började Handelshögskolan med stöd av Familjen Erling-Perssons Stiftelse att forska och utbilda inom entreprenörskap. ”Carin Holmqvist, professor i företagsekonomi med specialinriktning på entreprenörskap, anställdes för att bygga upp forsknings- och utbildningsområdet. Det resulterade i ett antal doktorander och med tiden fler lärare. Förutom undervisningen så utvecklade vi även ett Business Lab, en inkubator, där eleverna fick möjlighet att studera praktiskt entreprenörskap.

Karl-Olof berättar hur Business Lab fungerar och på vilket sätt det ger resultat. ”De studenter, eller ’företag’, som söker till inkubatorn har en affärsidé som de vill realisera. Om de tas in får de sitta på Business Lab i 6–8 månader. Där får de stöd och coaching när det gäller att starta och utveckla de egna företagen, men också hjälp när det kommer till sådant som kontakt med banker och advokatbyråer.”

Samhället behöver nya företag för att näringslivet ska förbli livskraftigt

Många av de grupper som startat på Business Lab kan vi idag möta i samhället i form av etablerade och framgångsrika företag. ”Jag skulle kunna radda upp en mängd med olika exempel. Det har gått väldigt bra och resulterat i företag och produkter av olika slag. Bland annat den vibrerande armbandsväckarklockan Mutewatch, eller Klarna, som erbjuder en betallösning där kunden får produkten innan den betalar. Det roliga är att vi har en väldigt bred provkarta över vad som kommit ut ur vårt Business Lab”, säger Karl-Olof.

Karl-Olof understryker att det huvudsakliga målet är att utbilda studenter som brinner för entreprenörskap. ”Idag är det en ganska stor andel av våra studenter som går ut och startar eget. Och det tror jag att vi till stor del kan tacka stiftelsen för. Jag tror nämligen inte att vi hade lyckats så bra med att få våra studenter att satsa på egenföretagande om vi inte hade fått igång Business Lab och inriktningen på entreprenörskap. Och på så sätt tror jag – utan att ta för stora ord i munnen – att Familjen Erling-Perssons Stiftelse har gjort en insats i samhället, vilket vi är väldigt tacksamma för. Samhället behöver nya företag för att näringslivet ska förbli livskraftigt. Utan nyföretagande utarmas näringslivet på sikt och därmed hotas landets välstånd och konkurrenskraft.”

Ett annat område där stiftelsen gjort en stor insats är kandidatprogrammet i Retail Management. ”Vi tar in 60 studenter om året i ett program som är speciellt inriktat på handel och marknadsföring till konsumenter. Programmet drivs i mycket nära samarbete med branschföretag och har blivit litet av en förebild till hur vi vill utveckla våra program framöver. Även här har, som sagt, Familjen Erling-Perssons Stiftelse verkligen gjort skillnad.”