Nick Kaye, VD SSES

Tillsammans med de fem ledande universiteten och högskolorna i Stockholm erbjuder SSES (Stockholm School of Entrepreneurship) inspiration och utbildning inom entreprenörskap. Nick Kaye, VD på SSES, berättar om deras arbete.

”Den ideella föreningen SSES består av skolorna Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Konstfack. Tillsammans arbetar vi för att stärka entreprenörskapet i Sverige, berättar Nick och fortsätter: ”SSES erbjuder en kompetensbas inom praktisk entreprenörskap för elever från våra fem medlemsskolor. Hos oss får de ta del av allt från kurser och program till workshops och events.”

Nick berättar vidare om SSES och vad som gör konstellationen så unik. ”Det som gör SSES speciellt är att klassrummet får en blandning av många olika discipliner, såsom ekonomi, teknik, medicin och konstnärskap. Sett till det globala är denna sort av samarbete ovanligt. När SSES startades under 90-talet fanns det andra initiativ som kombinerade ingenjörskap och affärsskolor. Vi stack ut genom att vi redan från start hade med det medicinska i form av Karolinska Institutet. Att dessutom Konstfack gick med i SSES år 2002 gav oss ytterligare en dimension då vi fick in kompletterande sorters kunskaper och kompetenser i mixen av studenter.”

När elever från de olika instituten samlas i ett och samma klassrum kan de med sina olika bakgrunder och intresseområden hjälpa varandra att förverkliga sina affärsidéer. ”Det har visat sig att fantastiska saker kan skapas genom dessa interdisciplinära metoder. Eleverna har flyttat mellan skolorna och vi har sett designers, konstnärer, läkare, ingenjörer och affärsmän arbeta ihop och ta del av varandras kunskaper och idéer. Det är ett format som möjliggör unika lärdomar som är svårslagna”, säger Nick och berättar vidare:

Vi har sett fantastiska saker hända genom samarbete

”Jag kan dra ett flertal exempel på affärsverksamheter som har skapats utifrån våra events eller kurser. Men de positiva effekterna behöver inte bara vara nystartade företag. Vi har även haft många elever som blivit intraprenörer på stora och etablerade företag.”

För SSES har det varit viktigt att alltid vara relevant och att fortsätta bygga ut plattformen. ”Varje dag frågar vi oss själva: hur kan vi stärka och stimulera våra entreprenörer och vår verksamhet? Vi vill ständigt återuppfinna oss själva, så vi kan erbjuda den bästa utbildningen. Ett exempel på att vi provar nya saker är ”Start up Day”, vilket är ett event där över 1 000 deltagare samlas och nätverkar och inspireras av varandra. Vi har även genomfört en workshop i Indien med fokus på framtid och trendspaning. Det är ett flertal elever som har berättat att det var bland det mest otroliga de upplevt.”

Även om Familjen Erling-Perssons Stiftelse inte var med från start, så har deras donation medfört att SSES kunnat växa, berättar Nick. ”Huvudidén var redan utvecklad när stiftelsen började stödja SSES. Men tack vare deras bidrag kunde vi accelerera snabbare och bygga en starkare och stabilare plattform att stå på. Det krävs många olika komponenter för att lyckas så som vi har gjort; det måste vara lite av en ’perfect storm’. Men en sak som varit viktig för vårt genomslag har varit engagemanget från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.”

Framtiden ser Nick välkomnande på och uppmärksammar en trend som går åt ett mer omtänksamt samhälle. ”Det handlar mer och mer om att skapa något meningsfullt, för att sedan ta det globalt. Alla våra studenter är intresserade av den sociala biten, att göra ett avtryck och förbättra liv. Det handlar inte nödvändigtvis om att tjäna pengar för dem. Utan att bidra till en bättre värld.”