Per-Olof Berggren och Kerstin Brismar, Rolf luft Centrum

På Rolf Luft Centrum vid Karolinska Institutet forskar Per-Olof Berggren och Kerstin Brismar kring diabetes och de komplikationer som sjukdomen medför och hur man kan förebygga och behandla sjukdomen.

Ett viktigt steg för att kunna bota en sjukdom, är att förstå den. Per-Olof berättar om hur hans forskargrupp arbetar och vad de hoppas att uppnå.

”Vi försöker förstå hur de insulinproducerande cellerna fungerar normalt, och varför de inte gör det vid diabetes. För att kunna studera detta har vi utvecklat en metod som gör det möjligt att undersöka cellerna hos en levande organism, utan att behöva göra några drastiska ingrepp. Vi har för första gången kunnat studera den enskilda cellen under betingelser då den är såväl kärl- som nervförsörjd”, förklarar Per-Olof och fortsätter: ”Detta är ett vetenskapligt genombrott och metoden har redan tagits efter av andra forskargrupper. Utvecklingen av denna unika metod gjordes möjlig tack vare den mycket generösa donationen från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.”

Han berättar vidare om andra utmaningar och frågor som hans forskargrupp strävar efter att lösa på Rolf Luft Centrum. ”Vi försöker även se om cellerna från mus fungerar likadant som de hos människan, vilket innebär att vi undersöker det som kallas cellernas struktur och funktion. Det vi har märkt är att dessa skiljer sig väldigt mycket åt mellan mus och människa Upptäckten är av stor betydelse eftersom om man vill basera utveckling av läkemedel på fynd som endast gjorts med möss som utgångspunkt, riskerar man att hamna fel.”

Medan Per-Olofs arbete fokuserar på grundproblematiken bakom diabetes, riktar Kerstin Brismar in sig på bland annat de komplikationer som utvecklas i kärl och nerver vid diabetes. Hon har utvecklat en ny metod som gör det möjligt att i ett tidigt skede se om en person riskerar att utveckla diabetes typ två. ”Genom att upptäcka de individer som löper risken att utveckla diabetes är det möjligt att göra justeringar i en persons livsstil för att förhindra sjukdomen från att bryta ut”, säger Kerstin.

Vidare berättar Kerstin hur hon går tillväga för att ta reda på hur komplikationer uppstår och vad man kan göra för att förebygga dem. ”Min forskning går bland annat ut på att undersöka varför komplikationerna som sjudomen för med sig blir allvarliga hos en del individer, och mindre allvarliga hos andra.  Exempel på komplikationer är njurskada som kan leda till behov av dialys eller njurtransplantation för att överleva, svårläkta fotsår som kan leda till amputation samt åderförkalkning som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Vi arbetar för att bota diabetes

Vi undersöker genom att bland annat titta på gener som är förändrade, så kallade mutationer som kan öka eller minska risken för allvarliga komplikationer. Vi studerar hur högt socker påverkar gen- och proteinuttryck i till exempel huden, njurar och hjärta och har funnit några nyckelproteiner som påverkas negativt av högt socker och därmed 100-tals andra proteiner som de styr.  Genom att påverka dessa proteiner kan vi förebygga uppkomst och progress av sjukdomen. Vi tar även fram nya substanser, som minskar oxidativ stress och inflammation, det vill säga negativa effekter av högt glukos, och som därmed kan bli nya läkemedel i framtiden.”

Per-Olof och Kerstin berättar varför det är så vikigt att fotsätta forska kring diabetes. ”Diabetes är vår tids största epidemi och om ca 10–15 år kommer 10 procent av jordens befolkning vara drabbad. Det är alltså ett jättestort problem som kommer att fotsätta växa”, säger Kerstin. ”Det kommer ta lång tid att bota diabetes, men tills dess måste vi även göra allt vi kan för att hjälpa de som är drabbade idag”, fyller Per-Olof i.

Per-Olof och Kerstin berättar vad stödet från Familjen Erling-Perssons Stiftelse har inneburit för dem. ”Det har varit en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva och vidmakthålla den forskning som utförs vid Rolf Luft Centrum. Vi är idag cirka 70 forskare och forskarstuderanden(doktorander) som har förmånen arbetar här som följd av det långsiktiga stöd som Familjen Erling-Perssons stiftelse har gett oss. Dessutom innebär långsiktigt ekonomiskt stöd en trygghet som gör att vi vågar pröva nya vägar och testa nya spännande hypoteser som vi annars inte skulle ha haft råd att göra. Det är det oväntade som kan leda till viktiga upptäckter”, säger Kerstin. ”Rolf Luft Center är ett ’center of excellence’, det vill säga vi bedriver världsledande diabetesforskning, och det är en konsekvens av att vi har fått det här långsiktiga stödet. Sådan här forskning tar tid. Därför är det viktigt att man har en finansiär som har en vision och vågar satsa långt framåt”, säger Per-Olof.