Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i dataskyddsförordnigen (GDPR). Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoners rätt till skydd av personuppgifter.

Syfte

Dina personuppgifter lagras och behandlas för att handlägga och bedöma din forskningsansökan. Om ansökan beviljas anslag hanteras personuppgifterna för att kunna betala ut och följa upp anslaget.

Vilka personuppgifter behandlas?

För dig som skickar in en ansökan till Familjen Erling-Perssons Stiftelse behandlas de personuppgifter som är nödvändiga för handläggning av den, d v s de uppgifter som matas in i samband med ansökan och avrapportering.

För granskare som Familjen Erling-Perssons Stiftelse anlitar samlas även bankuppgifter in för att stiftelsen ska kunna betala ut arvoden.

Vilka andra parter får tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas av stiftelsen och lämnas också ut till externa sakkunniga i samband med kvalitetsgranskning av ansökningar.

Beviljade anslag publiceras på stiftelsens webbplats. Då publiceras projektledarens namn, beviljat belopp, anslagsförvaltare och projekttitel och eventuellt länk till projektledarens publika hemsida. Ingen annan information om den sökande kommer att publiceras utan föregående kontakt. Ansökan är inte offentlig.

Hur länge lagras personuppgifterna?

För dig som beviljas anslag lagras personuppgifterna i sju år. Avslås din ansökan lagras personuppgifterna i maximalt två år.

Personuppgiftsansvarig

Familjen Erling-Perssons Stiftelse, c/o Ramsbury Property AB, Box 1421, 111 84 Stockholm, 08-22 19 33, info@familjenerlingperssonsstiftelse.se

Organisationsnummer 802408-3597

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Familjen Erling-Perssons Stiftelse behandlar och i vilket syfte. Skicka en förfrågan om registerutdrag till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Dra tillbaka samtycke

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).

Begäran om radering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Skicka begäran till personuppgiftsansvarig (se ovan).