Årsberättelse 2020 och uppdaterat stiftelsenamn

För första gången i stiftelsens drygt 20-åriga historia sammanfattar vi verksamheten i en publik årsberättelse.

Årsberättelsen är  ett led i stiftelsens ambition att bli bättre på att nå ut med berättelser om de projekt och områden som den stöder.

I samband med detta byter stiftelsen också namn från Familjen Erling-Perssons Stiftelse till det lite kortare Erling-Perssons Stiftelse.

Vi hoppas att ni ska få veta något ni inte redan visste. Helst om både projektägarna, projekten och om stiftelsen.

Mycket nöje!

 

Till årsberättelse 2020

Annual review 2020

Till fler nyheter

Projekt