Donation – 6 miljoner för barns trygghet i coronakrisens skugga

På mycket kort tid har COVID-19-epidemin drastiskt förändrat förutsättningarna för de flesta av vårt samhälles funktioner och verksamheter. Nedstängda verksamheter drabbar barn och unga i utsatthet särskilt hårt. För att öka samhällets kapacitet att fånga upp unga som lever i utsatthet och motverka isolering donerar Familjen Erling-Perssons Stiftelse 3 miljoner kronor vardera till Bris och Rädda Barnen Sverige under 2020.

De strukturer som i vanliga fall omger barn genom skola, elevhälsoteam, fritidshem och föreningsliv utgör viktiga skyddsfaktorer för barnen. När vi i allt större utsträckning är hänvisade till att vistas i våra hem förlorar många barn sin kontakt med trygga vuxna och stöttande rutiner. För barn i utsatthet kan vistelsen i hemmet till och med vara förenad med fara och med ökad isolering riskerar problemen att försvinna under ytan.

Det är känt att kriser för med sig en ökad mängd våld riktad mot barn. Risken att barn ska fångas upp av destruktiva element med långsiktigt negativa konsekvenser för barnen ökar samtidigt.

Barnrättsorganisationer vittnar redan nu, några få veckor in i coronakrisen, om ett ökat tryck på deras olika stödfunktioner.

  • Vi vill ge samhället ökade förutsättningar att se och höra dessa barn, säger Charlotte Söderström, styrelseledamot i Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Vi vet att Rädda Barnen och Bris är duktiga på det de gör och att organisationer med rätt förutsättningar snabbt kan skala upp sin kapacitet att möta barn och unga. Det är oerhört viktigt att barn får hjälp i denna kris.
  • Vi är otroligt tacksamma för det här stödet som bidrar till att Bris kan fortsätta drifta landets officiella stödlinje 116 111 och erbjuda barn stöd och hjälp varje dag, året om. Trycket var stort hos Bris redan innan coronakrisen men nu, kanske mer än någonsin, ser vi hur viktigt det är att det finns ett professionellt stöd som är lättillgängligt för barn, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.
  • De barn som redan lever i störst utsatthet riskerar att få det ännu sämre i dessa tider. Samtidigt som allt fler familjer är hemma minskar kontakten med vuxna i förskola, skola och på fritidsaktiviteter. För barn som exempelvis växer upp med våld i hemmet är det livsviktigt att kunna få stöd och fristäder utanför hemmet. Med gemensamma krafter kan vi nu stötta och hjälpa de här barnen att få det bättre, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

 

Pressmeddelande 2020-04-07

 

Kontakt

FEPS: info@feps.se

Bris: maria.pia.cabero@bris.se

Rädda Barnen: charlotte.rutegard@rb.se

Till fler nyheter

Projekt