Ny artikel: Bättre behandling mot spridda melanom

Ungefär 4 000 personer får varje år diagnosen malignt melanom. Dessa uppstår oftast i huden, vilket gör att de kan opereras bort och mellan 80 och 85 procent av de som får diagnosen botas. Men melanom kan även uppstå i slemhinnor och ögon. Och om ett malignt melanom sprider sig är prognosen dålig. – Vår forskning är inriktad mot just spridda melanom och hur de ska kunna behandlas, säger Jonas Nilsson, molekylärbiolog och professor vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg. Läs mer

Till fler nyheter

Projekt