En stiftelse för barns och ungdomars utveckling

Många barn och ungdomar runt om i världen lever under omständigheter som gör det svårt för dem att växa och utvecklas.

Detta har föranlett stiftelsen till att bistå med medel till projekt som för dessa barn och ungdomar kan främja en positiv förändring. Familjen Erling-Perssons Stiftelse ger sitt stöd till verksamheter som har identifierats och som genomförs av etablerade organisationer som arbetar med denna inriktning.

Några projektledare som erhållit bidrag från stiftelsen har intervjuats om vad medlen har betytt för deras verksamhet. Intervjuerna återfinns nedan.

Projekt