Projekt som vi stöder

Ett urval av de mottagare som erhållit donationer från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Donationernas storlek skiljer sig åt mellan respektive projekt. Allt från mindre belopp till omfattande donationer som uppgår till flera hundra miljoner kronor.  

Undervisning & utbildning

 • SSES

  Utbildning i entreprenörskap för studenter från KTH, KI, SU, Handelshögskolan och Konstfack.

 • Handelshögskolan

  Forskning och utbildning inom bl.a. entreprenörskap

 • Stockholms universitet

  Forskning och utbildning inom ämnet modevetenskap

  Forskningsfartyg i Östersjön

 • Kungliga Musikhögskolan

  Konsertsal

 • Ung företagsamhet

  Främja företagsamhet i gymnasieskolorna

 • Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg

  Årligt återkommande arrangemang i Göteborg

 • Kungliga Tekniska högskolan

  Clinical Innovation Fellowships, en medicinteknisk innovationsmiljö för studenter

Barns & ungdomars utveckling

 • Mentor

  Mentorskap till ungdomar och föräldrar

 • Fryshuset

  Fryshusandan. Ungdomsprojekt med inriktning på entreprenörskap

 • SOS Barnbyar

  Stöd till byggandet av en barnby i Ukraina

 • Solvatten

  Vattenrening i flyktingläger i Kenya

 • World Childhood Foundation

  Stöd av World Childhood Foundations arbete

Vetenskaplig forskning

 • 2020

  Edwin Jager, Linköpings Universitet | 10 mkr | 3 år

  ”Textile Muscles for Soft Exoskeletons”

   

  Magnus Simrén, Göteborgs Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Irritable bowel syndrome (IBS): A disorder caused by microbes, leading to loss of tolerance to dietary antigens?"

   

  Tobias Sjöblom, Uppsala Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Ny cancerbehandling riktad mot förlust av genetisk variation"

   

  Christel Bergström, Uppsla Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Personalized medicines for children suffering from severe diseases"

   

  Janne Lehtiö, Karolinska Institutet | 7,5 mkr | 3 år

  "Harnessing proteomics for selection of right treatment combination for each patient"

   

  Marene Landström, Umeå Universitet | 6 mkr | 3 år

  "Targeting the oncogenic TGFbeta signalling pathway - a novel cancer treatment strategy and drug development program"

 • 2019

  Jonas Nilsson, Göteborgs universitet | 10 mkr | 3 år

  ”Translational & Clinical cancer research for finding treatment of patients with metastatic melanoma of the skin and eye”

   

  Anna Blom, Lunds universitet | 6 mkr | 3 år

  "Preclinical development of a novel immunotherapeutic agent targeting the breast cancer microenvironment"

   

  Dan Andersson, Uppsala universitet | 5 mkr | 3 år

  "Rapid diagnostics to reduce antibiotic resistance and the adverse effects of antibiotics"

   

  Magnus Evander, Umeå universitet | 6 mkr | 3 år

  "Värdcellsinriktad terapi – mot nästa generations antivirala läkemedel"

   

  Jörgen Johanson, Umeå universitet | 5 mkr | 3 år

  "A new class of small molecules to re-sensitize antibiotic resistant healthcare-associated pathogens"

   

  Anders Thorell, Ersta diakonisällskap | 13,5 mkr | 3 år

  "Patientnära forskning vid Ersta sjukhus"

   

  Jan Linnros, Kungliga Tekniska Högskolan | 19,9 mkr | 2 år

  "Detection and analysis of tumor and blood-borne markers using new nanotechnology for early diagnosis and monitoring of cancer"

   

  Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet | 8,2 mkr | 3 år

  "Nya diagnostiska verktyg och behandling för Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och småkärlssjukdom" 

 • 2018

  Lars Rydén, Karolinska Institutet | 12,7 mkr | 3 år

  ”Fortsättningsanslag för magnetkameran för hjärt-kärlforskning vid Karolinska Institutet”

   

  Joakim Lundeberg, Kungliga Tekniska Högskolan | 60 mkr | 4 år

  ”The Human Developmental Cell Atlas”

   

  Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet | 9 mkr | 3 år

  ”Development of membrane particles as a vaccine against pneumococcal infections”

   

  Fredrik Almqvist, Umeå Universitet | 8 mkr | 3 år

  “New strategies to treat and understand multiresistant tuberculosis”

   

  Helena Edlund, Umeå Universitet | 8 mkr | 3 år

  ”AMPK activator 0304: A potential caloric restriction mimetic drug for age-related diseases”

   

  Stefan Carlsson, Karolinska Institutet | 7,5 mkr | 3 år

  ”En randomiserad jämförelse mellan konventionell ”salvage” strålbehandling och individualiserad PSMA-PET-styrd behandling hos patienter med biokemiskt återfall (PSA) efter prostatacanceroperation”

   

  Lisa Rydén, Lunds Universitet | 7 mkr | 3 år

  ”NILS-studien (Non-invasiv diagnostik av lymfkörtel stadium)”

   

  Anders Björkman, Karolinska Institutet | 2 mkr | 1 år

  ”The elusive falciparum parasite – escaping detection and treatment in Zanzibar”

   

  Jenny Mjösberg, Karolinska Institutet | 15 mkr | 5 år | Swedish Foundations' Starting Grant

  ”Single-cell analysis of intestinal lymphocytes reveals targets for treatment of inflammatory bowel disease”

  Mer om projekt finansierade genom Swedish Foundations' Starting Grant

   

  Kinondo Kwetu Trust Fund | 3 mkr | 2 år

  “Utveckling av Kinondo Kwetu Medical Center”

 • 2017

  Lars Larsson | Karolinska Institutet | 6 mkr | 3 år

  "Acquired muscle paralysis in intensive care unit patients: Mechanisms, diagnosis/monitoring and treatment"

   

  Jonas Nilsson | Göteborgs Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Mot bättre behandlingar för malignt melanom i hud och ögon"

   

  Fredrik Westerlund | Chalmers Tekniska Högskola | 6,4 mkr | 2 år

  "A novel ultrafast method for detecting multiresistant bacteria in intensive care units"

  Mer om projektet på stiftelsens hemsida

   

  Rikard Holmdahl |Karolinska Institutet | 9 mkr | 3 år

  "Developing a vaccine against rheumatoid arthiritis"

   

  Edwin Jager | Linköpings Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Textile actuators for wearable assistive devices"

   

  Thomas Borén | Umeå Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Sweet interactions" in translational medicine as applied to passive immunotherapy against gastric cancer

  mer om projektet på universitetets hemsida

   

  Per-Ola Carlsson | Uppsala Universitet | 9 mkr | 3 år

  "Translational studies of insulin-secreting cells derived from induced pluripotent stem cells" 

   

  Christel Bergström | Uppsala Universitet | 7,5 mkr | 3 år

  "Individualiserade läkemedel för behandling av svårt sjuka barn"

  Mer om projektet

   

  Johan Lundin | Karolinska Institutet | 6 mkr | 3 år

  "Patientnära disgnostik av cancer och infektionssjukdomar med mobil digital mikroskopi och artificiell intelligens"

  Mer om projektet på stiftelsens hemsida

   

  Tor Ny | Umeå Universitet | 6 mkr | 3 år

  "Plasminogen: a novel pro-inflammatory drug to combat infections by antibiotic-resistant bacteria"

  Mer om projektet på stiftelsens hemsida

  Mer om projektet på universitetets hemsida

   

  Janne Lehtiö | Karolinska Institutet | 7,5 mkr | 3 år

  "Development of novel immunotherapies by proteogenomics neoantigen discovery"

  Om gruppens forskning på lärosätets hemsida

  Andreas Dahlin |Chalmers Tekniska Högskola | 15 mkr | 5 år |

  Swedish Foundations' Starting Grant

  "Single molecule analysis in nanoscale reaction chambers"

  Mer om Swedish Foundations' Starting Grant och projektet

 • 2016

  Joan Yuan | Lunds Universitet | 15 mkr | 5 år | Swedish Foundations' Starting Grant

  "High Resolution Mapping of Fetal and Adult C Cell Fates During Ontogeny"

  Mer om projektet 

   

  Cristian Bellodi | Lunds Universitet | 15 mkr | 5 år | Swedish Foundations' Starting Grant

  "RNA pseudouridylation dynamics in stem cell fate and tumorigenesis"

  Mer om projektet

   

  Henrik Grönberg | Karolinska Institutet | 28 mkr | 3 år

  "The Individualized Prostate Cancer Diagnosis Pipeline"

   

  Lars H. Lund | Karolinska Institutet | 10 mkr | 3 år

  "A Platform for and Conduct of the first Registry-Randomized Clinical Trial in Heart Failure: The Spironolactone Initiation Registry Interventional Trial in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (SPIRRIT-HFPEF)"

   

  Viktor Kaldo | Karolinska Institutet | 4,2 mkr | 2 år

  "Att använda lärande maskiner som belutsstöd i internet-baserad kognitiv beteendeterapi"

  Till intervju med Viktor Kaldo

   

  Anders Björk | Karolinska Institutet | 3 mkr | 3 år

  "Is malaria elimination possible in Zanzibar? A case study for Africa"

   

  Jan Linnros | Kungliga Tekniska Högskolan | 29,8 mkr | 3 år

  "Detection and analysis of tumour and blood-borne markers using new nanotechnology for early diagnosis and moni-toring of cancer"

  Till intervju om projektet

   

  Agneta Richter Dahlfors | Karolinska Institutet | 7,74 mkr | 2 år

  "Biosensorer för vårdrelaterade infektioner"

  Till intervju om projektet

   

  Mats Danielsson | Kungliga Tekniska Högskolan | 6,4 mkr | 1 år

  "Ny teknik för datortomografi"

 • 2015

  Ulrika Kreicberg | Ersta Sköndal Högskola | 12,4 mkr | 3 år

  "Se till mig som liten är"

   

  Rolf Luft Centrum | Karolinska Institutet | 30 mkr | 3 år

  "Local apolipoprotein CIII production links pancreatic islet insulin resistance to islet cell dysfunction in diabetes"

   

  Mats Danielsson | Kungliga Tekniska Högskolan | 7,5 mkr | 1 år

  "Ny teknik för datortomografi"

   

  Staffan Holmin | Karolinska Institutet | 12 mkr | 4 år

  "Utveckling av nya metoder för superselektiv mikroprovtagning med endovaskulär teknik" 

 • 2014

  Gunnar von Heijne | Stockholms Universitet | 31 mkr | 5 år

  "Kryoelektronmikroskopi"

   

  Mathias Uhlén | Kungliga Tekniska Högskolan | 90 mkr | 5 år

  "Clinically Applied Proteomics"

  Mer om projektet

   

  Björn Wittrock | Uppsala Universitet | 18,75 mkr | 5 år

  "Advance the Sciences and Strengthen Scientific Community"

   

  Staffan Normark | Kungliga Vetenskapsakademien | 16 mkr | 4 år

  "Future Earth - Global Sustainability Science"

   

  Anders Thorell | Ersta Sjukhus | 25 mkr | 5 år

  "Patientnära forskning vid forskningsenheten på Ersta sjukhus"

 • 2013

  Stefan Nilsson | Ersta diakoni | 3,5 mkr | 5 år

  "Barnhospice Lilla Erstagården"

   

  Mats Danielsson | Kungliga Tekniska Högskolan | 17 mkr | 1,5 år

  "Ny teknik för datortomografi"

   

  Kåre Bremer | Stockholms Universitet | 30 mkr | 4 år

  "Forskningsfartyg till Östersjöforskning och utbildning"

   

  Cecilia Söderberg-Naucler | Karolinska Institutet | 9 mkr | 3 år

  "A unique Cytomegalovirus (CMV) variant in cancer; Host-pathogen interactions and new therapy strategies for CMV positive cancers"

 • 2012

  Lars Rydén | Karolinska Institutet | 27,7 mkr | 4 år

  "Magnetkamera för hjärt-kärlforskning"

   

  Hans Grönlund | Karolinska Institutet | 6 mkr | 2 år

  "Pälsdjusrsallergi, från miljö och diagnostik till behandling"

   

  Agneta Richter Dahlfors | Karolinska Institutet | 15 mkr | 3 år

  "Biosensorer för vårdrelaterade infektioner"

   

  Lars-Göran Lindberg | Linköpings Universitet | 400 000 kr | 1 år

  "RespiHeart"