En stiftelse för undervisning och utbildning

Stiftelsen har under åren arbetat intensivt för att utöka utrymmet för entreprenörskap som ämne vid landets lärosäten.

Flera satsningar har gjorts på olika nivåer, såväl via program på gymnasienivå som vid olika högskolor och universitet. Stiftelsens medel har även skapat möjlighet att starta utbildning och forskning i ett nytt ämne, modevetenskap. Denna utbildning är numera väletablerad på Stockholms universitet. Stöd lämnas även till utbildning och forskning med inriktning mot miljö- och hållbarhetsfrågor, exempelvis den marina forskningen vid Östersjöcentrum.

Några projektledare som erhållit bidrag från stiftelsen har intervjuats om vad medlen har betytt för deras verksamhet. Intervjuerna återfinns nedan.

Projekt