En stiftelse för forskning

Familjen Erling-Perssons Stiftelse stöder vetenskaplig forskning. Inom detta område prioriterar stiftelsen främst projekt med fokus på medicin och vård.

Stiftelsen ser gärna att forskningen ska vara patientnära och tillämpningsinriktad. Då samarbete över de vetenskapliga gränserna skapat stora möjligheter till goda resultat stöder stiftelsen gärna projekt av denna karaktär. Medel har donerats inom flera områden, exempelvis diabetes, palliativ vård och cancerforskning.

Några projektledare som erhållit bidrag från stiftelsen har intervjuats om vad medlen har betytt för deras verksamhet. Intervjuerna återfinns nedan.

Projekt