Bakgrund

Familjen Erling-Perssons Stiftelse inrättades år 1999 till minne av Erling Perssons många gärningar. Stiftelsen har sin ekonomiska grund i donationer från Stefan Persson, ordförande i H&M.

Erling Persson, född 1917, lade med sitt stora engagemang och en kombination av entreprenörsanda och sunt förnuft grunden till det globala företaget som H&M är idag. Med utgångspunkt i familjen Perssons stora intresse för entreprenörskap föll det sig naturligt att stiftelsens verksamhet inledningsvis inriktade sig på att stödja projekt med syfte att utveckla utbildningar inom detta område. Ganska snart började stiftelsen även finansiera forskning inom medicin. Många universitet och sjukhus var i stort behov av utökat stöd till angelägen forskning, och där såg stiftelsen en uppgift. Med tiden utvidgades verksamheten till att även innefatta projekt som främjar barns och ungdomars utveckling. Att se nästa generation växa upp under trygga omständigheter och därigenom få möjlighet att utvecklas har blivit ett prioriterat arbete.

Idag tar Familjen Erling-Perssons Stiftelse emot ansökningar från hela Sverige och arbetar kontinuerligt med att driva utvecklingen framåt inom områdena ovan.